Create Legokamp

Over ons

Drie redenen om voor onze Legokampen te kiezen

Creatieve ontwikkeling

Ons Legokamp biedt een unieke omgeving waarin kinderen hun creativiteit kunnen ontdekken en ontwikkelen. Door te werken met Lego worden de kinderen aangemoedigd om hun eigen unieke bouwwerken te creëren. Dit bevordert hun probleemoplossend vermogen, ruimtelijk inzicht en artistieke expressie, waardoor ze belangrijke vaardigheden ontwikkelen die hen ook in het dagelijkse leven van pas zullen komen.

Sociale interactie en samenwerking

Ons Legokamp schept een stimulerend klimaat waarin kinderen de kans krijgen om nieuwe vriendschappen te sluiten en samen te werken. Tijdens het bouwen en spelen met Lego worden de kinderen aangemoedigd om ideeën uit te wisselen, om te overleggen en samen te werken aan grotere projecten. Dit versterkt hun sociale vaardigheden, zoals communicatie, teamwork en het vermogen om constructief met anderen samen te werken.

Actief en hands-on leren

Ons Legokamp biedt een actieve leerervaring waarbij kinderen niet alleen met Lego bouwen, maar ook bewegen en deelnemen aan verschillende activiteiten. Door de combinatie met fysieke activiteiten, zoals een Lego-estafette, Lego-schatzoeken en een Lego-balansrace, worden de kinderen gestimuleerd om actief te blijven en kunnen ze hun energie kwijt. Tegelijkertijd leren ze belangrijke vaardigheden zoals motorische coördinatie, evenwicht en ruimtelijk bewustzijn.

Zoals je ziet, biedt ons Legokamp een educatieve, sociale en actieve ervaring voor kinderen tussen 5 en 10 jaar. Het stimuleert hun creativiteit, bevordert sociale interactie en biedt een leuke en leerrijke omgeving waarin ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Contact

Contacteer ons op [email protected] voor meer info.